25/10/19  Tin tức từ Sở  71
Luật Tố cáo 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019)
 25/10/19  Tin tức từ Sở  85
Luật Tố cáo năm 2018 (có hiệu lực ngày 01/01/2019)
 22/10/18  Văn phòng Sở  80847
           Vừa qua, nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 (1930 - 2018); 08 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (2010-2018), Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Giáo dục- Đào tạo tổ chức Sơ kết 03 năm phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"; ...
Tiêu điểm